Innehållsintegration

Under perioden med serviceinställningar och integration lägger vi till din företagslogotyp, matchar färgerna för toppmenyns navigation och bakgrunden till din valda mall. Beroende på din köpta serviceplan kommer vi att byta namn på och förbereda menylänkarna för dina valda sidor (3-5), även importera och ladda upp den överenskomna mängden bilder (se per sidmall) och text (se textrutor per sidmall). Vid slutet av integrationsprocessen kommer det att känna att du har allt och helt redo att starta ditt företag online.

Kontakta oss

Och vi kommer att göra ett bra erbjudande för ditt företag

Kontakta oss →