Viktige vilkår og betingelser


1.1 Tjenester

Tjenesteleverandøren skal gi alle kjøpere i de endelige fakturautvekslingstjenestene i samsvar med alle signerte signerte dokumenter / sider og de generelle vilkårene i denne avtalen.

1.2 Levering av tjenestene

a. Startdato: Tjenesteleverandøren skal påbegynne bestemmelsen av Tjenestene på datoen for mottak av avtalen.
b. Sluttdato: Tjenesteleverandøren skal fullføre / slutte å levere Tjenestene innen / innen angitt tidsfrist.
c. Nøkkeldato: Tjenesteleverandøren godtar å levere følgende deler av tjenestene på de angitte datoene.

1.3 Pris

d. Tjenesten for levering av Tjenestene er en avtale for Tjenestens levering av Tjenestene, og begge parter har avtalt med underskrifter på fakturaen.
e. Kjøperen skal ikke betale for Tjenesteleverandørens out-of-pocket utgifter med mindre det er avtalt her.

1.5 Betaling

f. Kjøperen godtar å betale prisen til Tjenesteyteren på følgende avtalte datoer.
g. Leverandøren skal fakturere kjøperen for de tjenestene den har levert til kjøperen hver uke / måned / etter utløpsdatoen.
h. Kjøperen skal betale slike fakturaer innen 14 dager etter mottak av Tjenesteyter.
i. Metoden for å betale kjøperens pris til Tjenesteleverandøren skal være ved bankoverføring eller kredittkortbetalingsmetode.
j. Eventuelle avgifter som er betalt i henhold til denne avtalen, ekskluderer eventuelle gjeldende skatter, avgifter eller lignende beløp som vurderes av en hvilken som helst offentlig myndighet som oppstår ved levering av Tjenestene til Leverandøren til Kjøperen i henhold til denne Avtalen, og skal betales av Kjøper til Leverandøren i tillegg til alle Andre avgifter som skal betales nedenfor.

2.1 Immaterielle rettigheter

Tjenesteleverandøren godtar å gi kjøperen en vanlig lisens som tillater kjøperen å bruke og bruke bare de tjenestene, elementene og materialene som er opprettet for kjøperen og som en del av de kjøpte tjenestene. For mer informasjon og tredjeparts immaterielle rettigheter som brukes til å levere tjenesten, vennligst send oss en forespørsel før eller etter at du kjøpte våre tjenester. Enhver form for kjøpte tjenester eller deler av tjenestene kan ikke gjenbrukes, kopieres eller distribueres utenfor denne avtalen. I dette avsnittet betyr “Materialer” ethvert materiale som brukes av Tjenesteleverandøren til å levere Tjenestene og produktene, systemene, programmene eller prosessene, i hvilken som helst form levert av Tjenesteleverandøren i henhold til denne avtalen.

2.2 Garanti

a. Tjenesteleverandøren representerer og garanterer at:
Jeg. Det vil utføre Tjenestene med rimelig omhu og dyktighet. og
ii. Tjenestene og materialene som Tjenesteleverandøren gir til Kjøperen i henhold til denne Avtalen, vil ikke være i strid med eller krenke noen immateriell eller annen rett til tredjepart.

2.3 Term og oppsigelse

a. Denne avtalen trer i kraft fra og med dagen, med mindre den er avsluttet i samsvar med punkt 2.3b, til sluttdato.

b. Hver part kan si opp avtalen ved skriftlig varsel om

c. Den andre er i strid med noen vesentlig forpliktelse i denne avtalen, som ikke kan løses (hvis løses) innen 30 dager etter skriftlig varsel fra den annen part å gjøre det. eller

ii. en frivillig ordning er godkjent, en bedrift eller en administrativ ordre er gjort eller en mottaker eller administrativ mottaker satt over noen av de andre partens eiendeler eller virksomhet, eller en resolusjon eller en anmodning om å avvikle den annen part er gitt eller presentert (unntatt for fusjon eller rekonstruksjon) eller en tilsvarende prosedyre i landet der den ene parten er registrert eller om det er noen forhold som gir retten eller en kreditor å oppnevne en mottaker, administrativ mottaker eller administrator eller sende inn en søknad om avvikling eller foreta en avvikling rekkefølge mot andre parti.

d. [Kun for europeiske kjøpere og tjenesteleverandører] Dersom kjøperen er en forbruker og distribusjon markedsføring direktiv (97/7 / EF) ( “direktivet”) gjelder for denne avtalen, kan kjøperen heve kontrakten innenfor det aktuelle tidsskjemaet foreskrevet av regler eller lover Den berørte medlemsstaten oppfyller kravene i direktivet med hensyn til kjøperens rett til å trekke seg fra en kontrakt. Ved oppsigelse i henhold til denne paragraf 2.3 c skal kjøperens ansvar overfor tjenesteleverandøren være som fastsatt i direktivet eller i forskrifter eller lover som oppfyller kravene i de berørte medlemsstatene.

e. Enhver oppsigelse av denne avtalen (uansett grunn) påvirker ikke eventuelle kontrakts opphavsrett rettigheter eller forpliktelser eller påvirke ikrafttredelse eller fortsatt ikrafttredelse av en bestemmelse, uttrykkelig eller stilltiende har til hensikt å komme inn i eller fortsette i kraft eller etter oppsigelsen .

f. Kjøper / Klient er ikke pålagt å motta eller anmode om investeringsstipendier under oppkjøp av tjenester, oppsigelse av kjøper / kunde når som helst.
2.4 Partenes forhold

Partene anerkjenner og anerkjenner at tjenestene som utføres av Tjenesteleverandøren, dets ansatte, agenter eller underleverandører skal være uavhengige entreprenører og at ingenting i denne avtalen skal anses å være et partnerskap, joint venture, agenturforhold eller på annen måte mellom partene.

2.5 Konfidensialitet

Ingen av partene vil bruke, kopiere, tilpasse, modifisere eller dele annen informasjon som er avslørt eller på annen måte gjort tilgjengelig under eller i forbindelse med denne avtalen, og som er konfidensiell. Denne forpliktelsen gjelder ikke for opplysninger som mottakeren kan bevise å være i besittelse av datoen mottatt eller mottatt eller mottatt av mottakeren fra en annen person med en god juridisk tittel til den personen som kommer inn eller inn i det offentlige området annet enn ved mottakerens uaktsomhet eller uaktsomhet eller som utvikler seg uavhengig av eller for mottakeren.

2.6 Suspensjon

SuspensjonAlle korrespondanse og invitert til å bli gjort eller tilbys i forståelse med denne avtalen, skal være på engelsk. Vi forbeholder oss all autoritet til umiddelbart å si opp eller begrense bruken av Tjenestene eller tilgjengeligheten av innholdet til enhver tid uten varsel eller ansvar, hvis Woxygen etter eget skjønn bestemmer at du har overtrådt disse vilkårene, ignorere lov, regel eller regelverk … .

2.7 Nøyaktigheten av informasjonen

Alle data du sender til vår database må være riktig og oppdatert. Du er ansvarlig for all bruk av kontoen din.

2.8 Notice

For å foreta et kjøp må du følge bestillingsprosedyrene beskrevet gjennom tjenesten. Prisinformasjon om tjenester og prosedyrer for betaling og levering vises via tjenesten og kan endres uten varsel.

2.9 Endringer i vilkårene

Vi kan, når som helst og etter eget skjønn, justere disse vilkårene for bruk, inkludert våre personvernregler, med eller uten varsel til kunden. En slik endring vil tre i kraft umiddelbart etter åpen innsendelse. Din fortsatte bruk av vår service og dette nettstedet etter en slik endring innebærer at du anerkjenner disse justerte vilkårene.

Woxygen-logoen og andre Woxygen-merker, grafikk, skript, er varemerker for Woxygen. Ingen av Woxygen-varemerkene kan kopieres, lastes ned eller brukes på annen måte.

Kontakt oss

Kontakt oss