Personvernregler


Denne applikasjonen samler inn noen personlige data fra sine brukere.

Typer data samlet inn

Blant de typer personopplysninger som denne applikasjonen samler inn, for seg selv eller gjennom tredjeparter, finnes det: Cookies, brukernavn, e-postadresse, ulike typer data, bruksdata, nettside, fornavn og etternavn.
Komplette opplysninger om hver type personopplysninger som samles inn, er gitt i de dedikerte delene av denne personvernreglene eller ved spesifikke forklaringstekster som vises før datainsamlingen.
Personlige data kan leveres fritt av brukeren, eller, i tilfelle bruksdata, samles automatisk når du bruker dette programmet.
Med mindre annet er oppgitt, er alle data som er forespurt av denne søknaden obligatorisk, og manglende levering av disse dataene kan gjøre det umulig for dette programmet å levere sine tjenester. I tilfeller der dette programmet spesifikt angir at noen data ikke er obligatoriske, er brukere fri til ikke å formidle disse dataene uten konsekvenser for tilgjengeligheten eller driften av tjenesten.
Brukere som er usikre på hvilke Personlige Data som er obligatoriske, er velkommen til å kontakte Eieren.
Eventuell bruk av cookies – eller andre sporingsverktøy – ved dette Applikasjonen eller av eierne av tredjepartstjenester som brukes av denne applikasjonen, tjener til å levere tjenesten som kreves av brukeren, i tillegg til andre formål som er beskrevet i dette dokumentet og i Cookie Policy, hvis tilgjengelig.
Brukere er ansvarlige for eventuelle tredjeparts personopplysninger som er innhentet, publisert eller delt gjennom denne applikasjonen, og bekrefter at de har tredjeparts samtykke til å levere dataene til eieren.

Modus og sted for behandling av dataene

Metoder for behandling

Eieren tar passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, modifikasjon eller uautorisert ødeleggelse av dataene.
Databehandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og / eller IT-aktiverte verktøy, i følge organisasjonsprosedyrer og moduser som er strengt knyttet til oppgitte formål. I tillegg til eieren, kan dataene i enkelte tilfeller være tilgjengelige for bestemte typer personer som er ansvarlige, involvert i driften av denne applikasjonen (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (som tredjepart, parti tekniske tjenesteleverandører, postleverandører, vertsleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) utnevnt, hvis nødvendig, som databehandlere av eieren. Den oppdaterte listen over disse partene kan når som helst bli bedt om fra eieren.

Retslig grunnlag for behandling

Eieren kan behandle Personopplysninger knyttet til Brukere dersom ett av følgende gjelder:

Brukere har gitt sitt samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Merk: Under enkelte lovgivninger kan eieren ha lov til å behandle Personopplysninger til Brukeren har tilgang til slik behandling (“Opt-out”), uten å stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk lov om databeskyttelse.
Levering av data er nødvendig for gjennomføring av en avtale med Brukeren og / eller for eventuelle kontraktsforpliktelser derav.
behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som eieren er underlagt
behandling er relatert til en oppgave som utføres i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som tilhører eieren
behandling er nødvendig med hensyn til legitime interesser forfulgt av eieren eller av en tredjepart.

I alle fall vil Eier gjerne bidra til å avklare det spesifikke rettsgrunnlaget som gjelder behandlingen, og spesielt om bestemmelsen av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Sted

Dataene behandles på Eiers driftskontorer og på andre steder hvor partene som er involvert i behandlingen er lokalisert.

Avhengig av brukerens plassering kan dataoverføringer innebære overføring av brukerens data til et annet land enn eget. For å finne ut mer om stedet for behandling av overførte data, kan brukerne sjekke delen som inneholder detaljer om behandling av personopplysninger.
Brukere har også rett til å lære om det juridiske grunnlaget for dataoverføringer til et land utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon som er underlagt folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om de trufne sikkerhetstiltakene av eieren for å beskytte sine data.

Hvis en slik overføring finner sted, kan brukerne finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller spørre eieren ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i kontaktseksjonen.

Retensjonstid

Personlige data skal behandles og lagres så lenge som nødvendig av det formål de er innhentet for.
Derfor:

Personlige data innsamlet for formål knyttet til utførelsen av en kontrakt mellom Eier og Bruker skal beholdes inntil en slik kontrakt er fullført.
Personopplysninger som er innsamlet i forbindelse med Eiers legitime interesser, skal beholdes så lenge det er nødvendig for å oppfylle slike formål. Brukere kan finne spesifikk informasjon om legitime interesser forfulgt av Eieren innenfor de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte Eieren.

Eieren kan ha lov til å beholde Personopplysninger i lengre tid når brukeren har gitt samtykke til slik behandling, så lenge samtykket ikke trekkes tilbake. Videre kan Eier være forpliktet til å beholde Personopplysninger i lengre tid når det kreves for å gjøre det for å utføre en juridisk forpliktelse eller etter en myndighets ordre.

Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Derfor kan retten til tilgang, retten til å slette, retten til utbedring og retten til dataoverførbarhet ikke håndheves etter at rettsperioden er utløpt.

Formålet med behandlingen

Dataene om brukeren samles inn for å tillate Eier å levere sine Tjenester, samt for følgende formål: Trafikkoptimalisering og distribusjon, Hosting og backend-infrastruktur, Registrering og autentisering, Analytics, Vise innhold fra eksterne plattformer, Administrering av brukerdatabase, Administrere kontakter og sende meldinger, Kontakt brukeren, Administrer brukerstøtte og kontaktforespørsler, Innholdskommentarer, SPAM-beskyttelse og remarketing og atferdsmålretting.
Brukere kan finne ytterligere detaljert informasjon om slike formål med behandling og om de spesifikke personopplysningene som brukes for hvert formål i de respektive avsnittene i dette dokumentet.

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger

Personlige data samles inn for følgende formål og bruker følgende tjenester:

Analytics

Tjenestene i denne delen gjør det mulig for Eieren å overvåke og analysere webtrafikk og kan brukes til å holde oversikt over brukeradferd.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en webanalysetjeneste levert av Google Inc. (“Google”). Google bruker dataene som er samlet for å spore og undersøke bruken av dette programmet, forberede rapporter om aktivitetene og dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruke dataene som er samlet for å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Personopplysninger samlet: Cookies og bruksdata.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Facebook Ads conversion tracking (Facebook, Inc.)

Konverteringssporing for Facebook-annonser er en analysetjeneste fra Facebook, Inc. som kobler data fra Facebook-annonseringsnettverket med handlinger utført på dette programmet.

Personopplysninger samlet: Cookies og bruksdata.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Kontakt brukeren

Postliste eller nyhetsbrev (denne applikasjonen)

Ved å registrere seg på postlisten eller nyhetsbrevet, vil brukerens e-postadresse bli lagt til i kontaktlisten til de som kan motta e-postmeldinger som inneholder informasjon av kommersiell eller markedsføringsmessig karakter angående denne søknaden. Din e-postadresse kan også bli lagt til i denne listen som følge av at du registrerer deg for dette programmet eller etter å ha kjøpt det.

Personopplysninger samlet: e-postadresse.

Kontaktskjema (denne applikasjonen)

Ved å fylle ut kontaktskjemaet med dataene, tillater brukeren denne applikasjonen å bruke disse detaljene til å svare på forespørsler om informasjon, anførselstegn eller annen form for forespørsel som angitt av skjemaets overskrift.

Personopplysninger samlet: e-postadresse, fornavn og etternavn.

Innhold kommenterer

Innholds kommentarkommunikasjonstjenester tillater brukere å lage og publisere sine kommentarer til innholdet i dette programmet.
Avhengig av innstillingene valgt av eieren, kan brukerne også legge anonyme kommentarer. Hvis det er en e-postadresse blant personopplysningene som tilbys av brukeren, kan det bli brukt til å sende varsler om kommentarer på samme innhold. Brukere er ansvarlige for innholdet i egne kommentarer.
Hvis en kommentarservice for innholdstjenester levert av tredjeparter er installert, kan den likevel samle webtrafikkdata for sidene der kommentarservicen er installert, selv når brukere ikke bruker innholdskommentarer.

Kommentar system administrert direkte (dette programmet)

Denne applikasjonen har sitt eget interne kommentarsystem.

Personopplysninger samlet: e-postadresse, brukernavn og nettside.

Viser innhold fra eksterne plattformer

Denne typen tjeneste lar deg vise innhold som er vert på eksterne plattformer direkte fra sidene i dette programmet, og samhandle med dem.
Denne typen tjeneste kan fortsatt samle webtrafikkdata for sidene der tjenesten er installert, selv når brukere ikke bruker den.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts er en typeface visualiseringstjeneste levert av Google Inc. som gjør at dette programmet kan inneholde innhold av denne typen på sidene sine.

Personopplysninger samlet: Brukdata og ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps er en kartbasert visualiseringstjeneste levert av Google Inc. som gjør at dette programmet kan inneholde innhold av denne typen på sidene sine.

Personopplysninger samlet: Cookies og bruksdata.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar er en bilde visualiseringstjeneste levert av Automattic Inc. som gjør at dette programmet kan inkludere innhold av denne typen på sine sider.
Vær oppmerksom på at hvis Gravatar-bilder brukes til kommentarskjemaer, kan kommentatorens e-postadresse eller deler av det bli sendt til Gravatar – selv om kommentaren ikke har registrert seg for den tjenesten.

Personopplysninger samlet: e-postadresse og bruksdata.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram er en bildevisualiseringstjeneste levert av Instagram, Inc. som gjør at dette Programmet kan inkludere innhold av denne typen på sine sider.

Personopplysninger samlet: Cookies og bruksdata.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

SoundCloud widget (SoundCloud Limited)

Soundcloud er en lydinneholdstjeneste levert av SoundCloud Limited som tillater at dette Programmet inneholder innhold av denne typen på sidene.

Personopplysninger samlet: Brukdata.
Behandlingssted: Tyskland – Privacy Policy.

Spotify widget (Spotify AB)

Spotify er en leveranse av lydinnhold levert av Spotify AB som gjør at dette Programmet kan inkludere innhold av denne typen på sidene.

Personopplysninger samlet: Cookies og bruksdata.
Behandlingssted: Sverige – Privacy Policy.

Typekit (Adobe Systems Incorporated)

Typekit er en typeface visualiseringstjeneste levert av Adobe Systems Incorporated som gjør at dette Programmet kan inkludere innhold av denne typen på sine sider.

Personopplysninger samlet: Brukdata og ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo er en videoinnhold visualiseringstjeneste levert av Vimeo, LLC som lar dette Programmet innlemme innhold av denne typen på sine sider.

Personopplysninger samlet: Cookies og bruksdata.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube er en videoinnholdsvisualiseringstjeneste levert av Google Inc. som gjør at dette programmet kan inneholde innhold av denne typen på sidene sine.

Personopplysninger samlet: Cookies og bruksdata.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Hosting og backend infrastruktur

Denne typen tjeneste har til formål å hoste data og filer som gjør at dette programmet kan kjøres og distribueres, samt å gi en ferdig infrastruktur for å kjøre bestemte funksjoner eller deler av dette programmet. Noen av disse tjenestene fungerer via geografisk distribuerte servere, noe som gjør det vanskelig å fastslå den faktiske plasseringen der personopplysningene er lagret.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

DigitalOcean er en hosting service levert av DigitalOcean Inc.

Personlige data samlet: ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Linode (Linode, LLC.)

Linode er en hosting service levert av Linode, LLC.

Personlige data samlet: ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Administrere kontakter og sende meldinger

Denne typen tjeneste gjør det mulig å administrere en database med e-postkontakter, telefonkontakter eller annen kontaktinformasjon for å kommunisere med brukeren.
Disse tjenestene kan også samle inn data om dato og klokkeslett da meldingen ble sett av brukeren, samt når brukeren interaksjon med den, for eksempel ved å klikke på linker som er inkludert i meldingen.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp er en e-postadministrasjons- og meldingssendingstjeneste levert av The Rocket Science Group, LLC.

Personopplysninger samlet: e-postadresse.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Administrere støtte og kontaktforespørsler

Denne typen tjeneste tillater dette programmet å administrere støtte- og kontaktforespørsler mottatt via e-post eller på annen måte, for eksempel kontaktskjemaet.
Personopplysningene som behandles, avhenger av informasjonen som er gitt av brukeren i meldingene og midlene som brukes til kommunikasjon (for eksempel e-postadresse).

Zendesk (Zendesk)

Zendesk er en support- og kontaktforespørselsservice levert av Zendesk Inc.

Personlige data samlet: ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Registrering og godkjenning

Ved å registrere eller godkjenne, tillater brukere at dette programmet identifiserer dem og gir dem tilgang til dedikerte tjenester.
Avhengig av hva som er beskrevet nedenfor, kan tredjeparter gi registrerings- og autentiseringstjenester. I dette tilfellet vil denne applikasjonen kunne få tilgang til noen data, lagret av disse tredjepartstjenestene, for registrering eller identifikasjon.

Direkte registrering (dette programmet)

Brukeren registrerer ved å fylle ut registreringsskjemaet og gi personopplysningene direkte til dette programmet.

Personopplysninger samlet: e-postadresse, brukernavn og ulike typer data.

Remarketing og atferdsmålretting

Denne typen tjeneste tillater dette Programmet og dets partnere å informere, optimalisere og tjene reklame basert på tidligere bruk av dette Programmet av Brukeren.
Denne aktiviteten utføres ved å spore bruksdata og ved å bruke informasjonskapsler, informasjon som overføres til partnerne som administrerer remarketing og atferdsmålrettet aktivitet.
I tillegg til eventuelle valg som tilbys av noen av tjenestene nedenfor, kan brukeren velge bort tredjepartstjenesteens bruk av informasjonskapsler ved å besøke
Network Advertising Initiative opt-out page.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience er en remarketing og atferdsrettet målrettingstjeneste levert av Facebook, Inc. som forbinder aktiviteten til denne applikasjonen med Facebook-annonseringsnettverket.

Personopplysninger samlet: Cookies og e-postadresse.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing er en remarketing og atferdsrettet målrettingstjeneste levert av Facebook, Inc. som forbinder aktiviteten til denne applikasjonen med Facebook-annonseringsnettverket.

Personopplysninger samlet: Cookies og bruksdata.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Spambeskyttelse

Denne typen tjeneste analyserer trafikken til dette programmet, potensielt inneholdende brukernes personlige data, med det formål å filtrere den fra deler av trafikk, meldinger og innhold som er anerkjent som SPAM.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet er en SPAM beskyttelsestjeneste levert av Automattic Inc.

Personlige data samlet: ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Trafikkoptimalisering og distribusjon

Denne typen tjeneste tillater dette Programmet å distribuere innholdet ved hjelp av servere som er lokalisert over forskjellige land, og for å optimalisere ytelsen.
Hvilke personopplysninger behandles avhenger av egenskapene og måten disse tjenestene implementeres på. Deres funksjon er å filtrere kommunikasjon mellom denne applikasjonen og brukerens nettleser.
Med tanke på den utbredte distribusjonen av dette systemet, er det vanskelig å fastslå hvilke steder innholdet som kan inneholde Personlig informasjon Bruker overføres.

CloudFlare (Cloudflare)

CloudFlare er en trafikkoptimalisering og distribusjonstjeneste levert av CloudFlare Inc.
Måten CloudFlare er integrert innebærer at den filtrerer all trafikken gjennom denne applikasjonen, dvs. kommunikasjon mellom denne applikasjonen og brukerens nettleser, samtidig som det tillates at analytiske data fra dette programmet samles inn.

Personlige data samlet: Cookies og ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Brukerdatabaseadministrasjon

Denne typen tjeneste tillater Eier å bygge brukerprofiler ved å starte fra en e-postadresse, et personlig navn eller annen informasjon som Brukeren gir til dette Programmet, samt å spore Brukeraktivitetene gjennom analysefunksjoner. Disse personopplysningene kan også samsvare med offentlig tilgjengelig informasjon om brukeren (for eksempel sosiale nettverkprofiler) og brukes til å bygge private profiler som eieren kan vise og bruke til å forbedre denne applikasjonen.
Noen av disse tjenestene kan også muliggjøre sending av tidsbestemte meldinger til brukeren, for eksempel e-postmeldinger basert på bestemte handlinger som utføres på dette programmet.

Intercom (Intercom Inc.)

Intercom er en brukerdatabasedriftstjeneste levert av Intercom Inc. Intercom kan også brukes som et medium for kommunikasjon, enten via e-post eller via meldinger i denne applikasjonen.

Personopplysninger samlet: Cookies, e-postadresse, bruksdata og ulike typer data som angitt i personvernreglene for tjenesten.
Behandlingssted: USA – Privacy Policy.

Brukerens rettigheter

Brukere kan utøve visse rettigheter med hensyn til deres data behandlet av eieren.
Brukerne har spesielt rett til å gjøre følgende:

Uttrykk deres samtykke når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandling av personopplysninger.
Objekt til behandling av deres data. Brukere har rett til å motsette seg behandlingen av deres Data hvis behandlingen utføres på annen juridisk basis enn samtykke. Ytterligere detaljer er gitt i den dedikerte delen nedenfor.
Få tilgang til deres data. Brukere har rett til å lære om data blir behandlet av eieren, få opplysning om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av dataene som behandles.
Bekreft og søk rettelse. Brukere har rett til å bekrefte nøyaktigheten av deres data og be om at den skal oppdateres eller korrigeres.
Begrens behandlingen av deres data. Brukere har rett til under visse omstendigheter å begrense behandlingen av deres data. I dette tilfellet vil eieren ikke behandle dataene sine for noe annet enn å lagre det.
Har deres personlige data slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet deres data fra eieren.
Motta dataene dine og få den overført til en annen kontroller. Brukere har rett til å motta dataene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å overføre det til en annen kontroller uten noen hindring. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at dataene behandles med automatiserte midler og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som Brukeren er en del av eller på forhåndsforpliktelser i henhold til avtalen.
Hytta en klage. Brukerne har rett til å ta et krav før deres kompetente databeskyttelsesmyndighet.

Detaljer om retten til å protestere mot behandling

Når Personopplysninger behandles av offentlig interesse, kan brukeren motsette seg slik behandling ved utøvelse av en offisiell myndighet som er eier av eieren eller med hensyn til de legitime interessene som eierskapet forfølger, ved å gi en grunn knyttet til deres spesielle situasjon til rettferdiggjør innsigelsen.
Brukere må vite at, hvis deres personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan de motsette seg behandlingen når som helst uten å begrunne det. For å lære om Eier behandler Personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan brukerne referere til de relevante delene av dette dokumentet.

Slik utøver du disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren gjennom kontaktopplysningene i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli adressert av eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

Eier og data kontroller

Woxygen / KB Media Solutions Ivs
Sandgårdsparken 68
Ikast (Danmark)
MVA: DK37763705
Eier kontakt:
Kontakt

Informasjonskapsler

Denne applikasjonen bruker informasjonskapsler. For å lære mer og for en detaljert informasjon om informasjonskapsler, kan brukeren konsultere Informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon om Datainnsamling og behandling

Lovlig handling

Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av eieren i retten eller i de stadiene som fører til mulige rettslige skritt som oppstår som følge av feilaktig bruk av denne søknaden eller relaterte tjenester.
Brukeren erklærer å være oppmerksom på at Eier kan være pålagt å avsløre personlige data etter anmodning fra offentlige myndigheter.

Tilleggsinformasjon om brukerens personopplysninger

I tillegg til informasjonen i denne personvernpolicyen, kan dette programmet gi brukeren tilleggs- og kontekstuell informasjon om bestemte tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger på forespørsel.

Systemlogger og vedlikehold

For drift og vedlikehold kan denne applikasjonen og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer samhandling med dette programmet (systemlogger), bruke andre personlige data (for eksempel IP-adressen) til dette formålet.

Informasjon som ikke er inkludert i denne policyen

Flere opplysninger om innsamling eller behandling av personopplysninger kan til enhver tid bli forespurt fra eieren. Vennligst se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

Hvordan “Spor ikke” forespørsler håndteres

Denne applikasjonen støtter ikke “Spor ikke” forespørsler.
For å avgjøre om noen av de tredjepartstjenestene den bruker, respekterer forespørsler om “Ikke spore”, les deres retningslinjer for personvern.

Endringer i denne personvernreglene

Eieren forbeholder seg retten til å foreta endringer i denne personvernreglene når som helst ved å varsle brukerne på denne siden og muligens innenfor denne søknaden og / eller – så langt det teknisk og juridisk er mulig – sende varsel til brukere via noen kontaktinformasjon tilgjengelig for eieren. Det anbefales sterkt at du sjekker denne siden ofte, med henvisning til datoen for den siste endringen som er oppført nederst. Hvis en bruker objekter på noen av endringene i retningslinjene, må brukeren slutte å bruke dette programmet og kan be om at eieren fjerner personopplysningene. Med mindre annet er oppgitt, gjelder den gjeldende personvernreglene for all personlig data som eieren har om brukerne.

Definisjoner og juridiske referanser

Personlige data (eller data)

Eventuell informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – tillater identifikasjon eller identifisering av en fysisk person.

Brukerdata

Informasjon samlet inn automatisk gjennom denne applikasjonen (eller tredjepartstjenester som er ansatt i denne applikasjonen), som kan inneholde: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker dette programmet, URI-adressene (enhetlig ressursidentifikator), tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som angir statusen til serverens svar (vellykket resultat, feil, etc.), opprinnelsesland, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de forskjellige tidsdetaljer per besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i applikasjonen) og detaljene om banen fulgt i søknaden med spesiell henvisning til sekvensen av besøkte sider og andre parametere om enhetens operativsystem og / eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Den enkelte som bruker dette Programmet, som, med mindre annet er spesifisert, sammenfaller med datafeltet.

Datafelt

Den fysiske personen som Personopplysninger refererer til.

Dataprosessor (eller dataovervåker)

Den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighet, byrå eller annen enhet som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren, som beskrevet i denne personvernpolicyen.

Datakontroller (eller Eier)

Den fysiske eller juridiske person, myndighet, byrå eller annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og virkemidlene for behandling av personopplysninger, herunder sikkerhetsforanstaltninger vedrørende drift og bruk av denne søknaden. Datakontrolleren, med mindre annet er angitt, er eieren av dette programmet.

Denne søknaden

Midlene som brukerens personopplysninger samler inn og behandler.

Service

Tjenesten som tilbys av denne applikasjonen som beskrevet i de relative vilkårene (hvis tilgjengelig) og på dette nettstedet / programmet.

EU (eller EU)

Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union include all current member states to the European Union and the European Economic Area.

Cookies

Små sett med data lagret i brukerens enhet.

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lovgivninger, inkludert Art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (Generell databeskyttelsesforskrift).
Denne personvernpolitikken gjelder kun denne applikasjonen, hvis ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.

Sist oppdatert: 30. august 2018

Om oss

Woxygen er et team av digitale markedsføring eksperter basert i Danmark - med erfaring fra kreative nettverk og utviklingsindustrier. Woxygen er en del av KB Media Solutions Group.

Finn oss

Navn: Woxygen / KB Media Solutions
Adresse: Viborgvej 97
By: 7400 Herning, Danmark
CVR: DK37763705

E-post: admin@woxygen.com
Telefon: (+45) 52 81 89 90

Dele

Privacy Preference Center