Cookie beleid


Cookiebeleid van woxygen.com

Cookies bestaan uit delen van de code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de Eigenaar helpen bij het leveren van de Service volgens de beschreven doeleinden. Sommige doeleinden waarvoor cookies zijn geïnstalleerd, kunnen ook de instemming van de gebruiker vereisen.
Wanneer de installatie van cookies gebaseerd is op toestemming, kan een dergelijke toestemming op elk moment worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Technische cookies en cookies die geaggregeerde statistische doeleinden dienen

Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de Dienst

Deze applicatie maakt gebruik van cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze applicatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.

Activiteit met betrekking tot het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

Deze applicatie maakt gebruik van cookies om browservoorkeuren op te slaan en de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Tot deze cookies behoren bijvoorbeeld die welke worden gebruikt voor het instellen van taal- en valutawensen of voor het beheer van eerste partijstatistieken die rechtstreeks door de eigenaar van de site worden gebruikt.

Andere soorten cookies of derden die cookies installeren

Sommige van de onderstaande services verzamelen statistieken in een geanonimiseerde en geaggregeerde vorm en vereisen mogelijk geen toestemming van de gebruiker of kunnen direct worden beheerd door de eigenaar – afhankelijk van hoe ze worden beschreven – zonder de hulp van derden.
Als services van derden worden vermeld onder de onderstaande tools, kunnen deze worden gebruikt om het surfgedrag van gebruikers bij te houden, naast de hierin vermelde informatie en zonder medeweten van de eigenaar. Raadpleeg het privacybeleid van de vermelde services voor gedetailleerde informatie.

Analytics

Met de services in dit gedeelte kan de eigenaar webverkeer monitoren en analyseren en kan het worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze app bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten voor te bereiden en deze met andere Google-services te delen.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: US – Privacy Policy – Opt Out.

Conversie bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook, Inc.)

Conversies bijhouden van Facebook-advertenties is een analysedienst van Facebook, Inc. die gegevens van het Facebook-advertentienetwerk verbindt met acties die in deze toepassing worden uitgevoerd.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacy Policy.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze toepassing bekijken en ermee communiceren.
Dit type service kan mogelijk nog steeds webverkeergegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers deze niet gebruiken.

Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps is een kaartvisualiseringsservice die wordt aangeboden door Google Inc. en waarmee deze toepassing dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: US. – Privacy Policy.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een beeldvisualisatieservice die wordt aangeboden door Instagram, Inc. en waarmee deze toepassing dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: US. – Privacy Policy.

Spotify widget (Spotify AB)

Spotify is een service voor levering van audio-inhoud geleverd door Spotify AB waarmee deze toepassing dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van bewerking: Zweden – Privacy Policy.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een visualisatie-service voor video-inhoud geboden door Vimeo, LLC waarmee deze toepassing inhoud van deze soort op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking:US – Privacy Policy.

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube is een visualisatie-service voor video-inhoud geboden door Google Inc. waarmee deze toepassing dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: US – Privacy Policy.

Remarketing en gedragsgerichte targeting

Met dit type service kunnen deze applicatie en haar partners reclame maken, optimaliseren en presenteren op basis van het gebruik van deze applicatie door de gebruiker in het verleden.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door gebruiksgegevens bij te houden en door cookies te gebruiken, informatie die wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragsgerichte targetingactiviteiten beheren.
Naast een opt-out die door een van de onderstaande services wordt aangeboden, kan de gebruiker ervoor kiezen om cookies van een derde partij niet langer te gebruiken door naar de website te gaan
Network Advertising Initiative opt-out page.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een remarketing- en gedragsgerichte targetingservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze applicatie verbindt met het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en e-mailadres.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacy Policy – Opt Out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een remarketing- en gedragsgerichte service die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze applicatie verbindt met het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacy Policy – Opt Out.

Verkeersoptimalisatie en distributie

Met dit type service kan deze toepassing hun inhoud distribueren met servers die zich in verschillende landen bevinden en om hun prestaties te optimaliseren.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze services worden geïmplementeerd. Hun functie is om de communicatie tussen deze toepassing en de browser van de gebruiker te filteren.
Gezien de wijdverspreide distributie van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die Persoonlijke Informatie Gebruiker kan bevatten, wordt overgedragen.

CloudFlare (Cloudflare)

CloudFlare is een service voor verkeeroptimalisatie en -distributie door CloudFlare Inc.
De manier waarop CloudFlare is geïntegreerd, betekent dat het al het verkeer filtert via deze toepassing, d.w.z. communicatie tussen deze toepassing en de browser van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van deze toepassing kunnen worden verzameld.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Verwerkingspunt: US. – Privacy Policy.

Beheer van gebruikersdatabases

Met dit type service kan de eigenaar gebruikersprofielen samenstellen door te beginnen met een e-mailadres, een persoonlijke naam of andere informatie die de gebruiker aan deze toepassing verstrekt, en gebruikersactiviteiten te volgen via analytische functies. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de gebruiker (zoals profielen van sociale netwerken) en worden gebruikt om privé-profielen te bouwen die de eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze toepassing te verbeteren.
Sommige van deze services kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails die zijn gebaseerd op specifieke acties die in deze toepassing zijn uitgevoerd.

Intercom (Intercom Inc.)

Intercom is een gebruikersdatabasebeheerservice die wordt aangeboden door Intercom Inc. Intercom kan ook worden gebruikt als medium voor communicatie, hetzij via e-mail, hetzij via berichten binnen deze toepassing.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies, e-mailadres, gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Plaats van verwerking: US – Privacy Policy.

Hoe toestemming te geven of in te trekken voor de installatie van cookies

Naast wat in dit document wordt vermeld, kan de gebruiker de voorkeuren voor cookies rechtstreeks vanuit zijn eigen browser beheren en voorkomen dat – bijvoorbeeld – derden cookies installeren.
Via browser-voorkeuren is het ook mogelijk om cookies te verwijderen die in het verleden zijn geïnstalleerd, inclusief de cookies die mogelijk de eerste toestemming voor de installatie van cookies door deze website hebben opgeslagen.
Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheren van cookies in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen:
Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari en Microsoft Internet Explorer.
Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen Gebruikers hun voorkeuren en intrekking van hun toestemming beheren door op de desbetreffende opt-outlink (indien van toepassing) te klikken, door gebruik te maken van de middelen die zijn opgenomen in het privacybeleid van de derde partij, of door contact op te nemen met de derde partij .
Niettegenstaande het bovenstaande, informeert de Eigenaar dat Gebruikers de instructies op de later gekoppelde initiatieven van de
EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) en Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare services. Met dergelijke initiatieven kunnen gebruikers hun trackingvoorkeuren selecteren voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt daarom aan dat Gebruikers naast de informatie in dit document ook gebruik maken van deze bronnen.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Woxygen / KB Media Solutions Ivs
Sandgårdsparken 68
Ikast (Denemarken)
BTW: DK37763705
Eigenaar contact:
Contact

Aangezien de installatie van externe cookies en andere volgsystemen via de services die binnen deze applicatie worden gebruikt, niet technisch door de eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten eventuele specifieke verwijzingen naar cookies en trackingsystemen die door derden zijn geïnstalleerd, als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de gebruiker vriendelijk verzocht om het privacybeleid te raadplegen voor de respectieve diensten van derden die in dit document worden vermeld.
Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van cookies, worden gebruikers aangemoedigd contact op te nemen met de eigenaar als zij meer informatie willen ontvangen over het gebruik van cookies door deze toepassing.

Definities en wettelijke referenties

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – maakt de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Toepassing gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijddetails per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina in de toepassing is besteed) en de details over het pad gevolgd binnen de toepassing met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en / of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.

Gegevensonderwerp

De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens namens de Controller verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Data Controller (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens, inclusief de beveiligingsmaatregelen betreffende de werking en het gebruik van deze applicatie. De Data Controller is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De service geboden door deze applicatie zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine sets gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 30 Augustus 2018

Over ons

Woxygen is een team van experts op het gebied van digitale marketing in Denemarken, met ervaring in de creatieve online bedrijfs- en ontwikkelingsindustrie. Woxygen is een onderdeel van KB Media Solutions Group.

Vind ons

Naam: Woxygen / KB Media Solutions
Adres: Viborgvej 97
Plaats: 7400 Herning, Denmark
CVR: DK37763705

E-mail: admin@woxygen.com
Telefoon: (+45) 52 81 89 90

Delen

Privacy Preference Center