Serviceaftale


1.1 Tjenester

Tjenesteudbyderen skal levere alle i den endelige faktura aftalte tjenester til køberen i overensstemmelse med alle underskrevne underskrevne dokumenter / sider og de generelle vilkår og betingelser i denne aftale.

1.2 Levering af ydelserne

en. Startdato: Tjenesteudbyderen skal påbegynde levering af Tjenesten på den dato, denne aftale er modtaget.
b. Udfyldelsesdato: Tjenesteudbyderen skal afslutte / ophøre med at levere Tjenesten senest / inden for den aftalte frist.
c. Nøgle datoer: Tjenesteudbyderen accepterer at levere følgende dele af Tjenesterne på de angivne datoer.

1.3 Pris

d. Som modydelse for Tjenesteudbyderens levering af Tjenesten er prisen for leveringen af Tjenesten aftalt af begge parter og underskrevet med underskrifter på fakturaen.
e. Køber skal / ikke betale for Tjenesteudbyderens out-of-pocket udgifter, medmindre det er aftalt her.

1.5 Betaling

f. Køber indvilliger i at betale prisen til Tjenesteudbyderen på følgende aftalte datoer.
g. Tjenesteudbyderen skal fakturere Køber for de Tjenester, som den har leveret til Køber Ugentlig / Månedlig / Efter Afslutningsdatoen.
h. Køber skal betale sådanne fakturaer senest 14 dage efter modtagelsen fra Tjenesteudbyderen.
jeg. Betalingsmetoden for købsprisen til tjenesteudbyderen skal ske ved hjælp af bankoverførsel eller kreditkortbetalingsmetode.
j. Eventuelle gebyrer, der skal betales i henhold til denne Aftale, er eksklusive gældende skatter, tillægsafgifter eller lignende beløb, der vurderes af enhver statslig enhed, der opstår som følge af Tjenesteudbyderens levering af Tjenesten til Køberen i henhold til denne Aftale, og disse skal betales af Køber til Tjenesteudbyderen ud over alle andre afgifter, der skal betales herunder.

2.1 Intellektuelle ejendomsrettigheder

Tjenesteudbyderen indvilliger i at give køberen en regelmæssig licens, som tillader køber at bruge og kun bruge de tjenester, elementer og materialer, der er oprettet for køberen og som en del af de købte tjenester. For mere information og om tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, der bruges til at levere tjenesten, er du velkommen til at sende os en anmodning før eller efter køb af vores tjenester. Enhver form for købte tjenester eller dele af tjenesterne kan ikke genbruges, kopieres eller distribueres uden for denne aftale. I dette afsnit forstås ved “Materiale” de materialer, uanset form, anvendt af Tjenesteudbyderen til at levere Tjenesterne og de produkter, systemer, programmer eller processer, uanset form, udarbejdet af Tjenesteudbyderen i henhold til denne aftale.

2.2 Garanti

en. Tjenesteudbyderen repræsenterer og garanterer at:
jeg. Det vil udføre Tjenesten med rimelig omhu og dygtighed; og
ii. Tjenesten og materialet, som Tjenesteudbyderen har leveret til Køberen i henhold til denne Aftale, vil ikke krænke eller krænke enhver intellektuel ejendomsret eller anden ret til tredjepart.

2.3 Term og opsigelse

en. Denne aftale træder i kraft på datoen herfor og fortsætter, medmindre den opsiges hurtigere i overensstemmelse med punkt 2.3 (b) indtil Slutdato.

b. Enhver part kan opsige denne aftale ved skriftlig meddelelse, hvis:

c. den anden er i strid med enhver væsentlig forpligtelse indeholdt i denne aftale, som ikke afhjælpes (hvis den samme kan afhjælpes) inden for 30 dage efter skriftlig meddelelse fra den anden part om at gøre det eller

ii. et frivilligt arrangement er godkendt, en konkurs eller en administrativ rækkefølge er truffet eller en modtager eller administrativ modtager udpeget over nogen af ​​den anden parts aktiver, eller en virksomhed eller en beslutning eller et krav om afslutning af den anden part er bestået eller fremlagt (bortset fra med henblik på sammenlægning eller genopbygning) eller en tilsvarende procedure i indførselslandet, eller hvis der opstår omstændigheder, der giver Retten eller en kreditor ret til at udpege en modtager, administrativ modtager eller administrator eller forelægge et likvidationsanmodning eller træffe en likvidation med hensyn til den anden part.

d. [Kun for europæiske købere og tjenesteydere] Hvis køber er forbruger og fjernsalgsdirektivet (“direktivet”) gælder denne aftale, kan køber opsige denne aftale inden for de relevante tidsrammer, der foreskrives af de bestemmelser eller love i den relevante medlemsstat, der opfylder kravene i direktivet med hensyn til køberens ret til at trække sig fra en kontrakt. I tilfælde af opsigelse i henhold til dette punkt 2.3 (c) skal køberens ansvar over for Tjenesteudbyderen være som foreskrevet i direktivet eller i enhver lovgivning eller lovgivning, der gennemfører sine krav i de relevante medlemsstater.

e. Enhver opsigelse af denne aftale (uanset hvilken anledning der er sket) berører ikke nogen af ​​parternes påløbne rettigheder eller forpligtelser eller påvirker ikrafttrædelsen eller fortsættelsen af ​​en bestemmelse herom, som udtrykkeligt eller implicit er bestemt til at komme ind i eller fortsætte i tvinge på eller efter en sådan opsigelse.

f. Køber / Klient er ikke forpligtet til at modtage eller anmode om investeringsrestitution i tilfælde af “Kontrakt af tjenesteydelser” opsigelse af køber / Klient til enhver tid.
2.4 Parternes forhold

Parterne anerkender og accepterer, at de Tjenester, der udføres af Tjenesteudbyderen, dets ansatte, agenter eller underentreprenører, skal være som en selvstændig entreprenør, og at intet i denne aftale anses for at udgøre et partnerskab, joint venture, agenturforhold eller andet mellem festerne.

2.5 Fortrolighed

Ingen af parterne vil bruge, kopiere, tilpasse, ændre eller dele med alle andre oplysninger, som er beskrevet eller på anden måde kommer i besiddelse under eller i forbindelse med denne Aftale, og som er fortrolige. Denne forpligtelse gælder ikke for oplysninger, som modtageren kan bevise, var i besiddelse på den dato, den blev modtaget eller erhvervet, eller som modtageren opnår fra en anden person med god juridisk titel til det eller som er i eller kommer i offentligheden ellers end gennem modtagers misligholdelse eller uagtsomhed, eller som er uafhængigt udviklet af eller for modtageren.

2.6 Suspension

Alle korrespondancer og varsel om at blive lavet eller tilbydes i forståelse med denne Aftale burde være på engelsk. Vi opretholder al autoritet til øjeblikkeligt at afslutte eller begrænse din brug af tjenesterne eller adgangen til indhold til enhver tid uden varsel eller ansvar, hvis Woxygen efter eget skøn afgør, at du har tilsidesat disse Vilkår, ignoreret enhver lov, regel eller regel.

2.7 Nøjagtighed af oplysninger

All the data you submit to our database must be accurate and updated. You are responsible for all utilization of your account.

2.8 Købsoplysninger

For at foretage et køb skal du følge de ordreprocedurer, der beskrives via tjenesten. Prisoplysninger for tjenester og procedurer for betaling og levering vises via tjenesten og kan ændres uden varsel.

2.9 Ændringer i vilkår og betingelser

Vi kan til enhver tid og efter eget skøn justere disse vilkår og betingelser for brug, herunder vores privatlivspolitik, med eller uden varsel til kunden. Enhver sådan ændring vil være effektiv straks ved åben postering. Din fortsatte brug af vores Service og dette websted efter en sådan ændring er din anerkendelse af disse justerede vilkår.

Woxygen-logoet og andre Woxygen-mærker, grafik, scripts, er varemærker tilhørende Woxygen. Intet af Woxygen varemærkerne kan kopieres, downloades eller på anden måde udnyttes.

Kontakt os

Kontakt os →